2010-2011 SEASON
Schedule
M.TAKUMI@iCAP) 3 KASUGAI SEIBU
N.TAKUMI@iSCAP) 3 NAGOYA KIKKO
K.SOUTA@iSCAP) 3 IWAKURA NANBU
N.HARUTO 3 KOUNAN HOTEI
S.ARASHI 3 KOUNAN HOTEI
I.JION 3 KOUNAN HOTEI
I.YOUJI 3 KOUNAN HOTEI
M.DAIKI 3 KASUGAI SEIBU
A.RITSUKI 3 KASUGAI SEIBU
A.KIRA 3 KOMAKI NISHI
E.YUTAKA 3 KOMAKI AJIOKA
W.HARUTO 3 NAGOYA WAKABA
S.REN 3 KASUGAI CYUBU
K.HAYATO 2 NAGOYA KIKKO
Y.ITSUKI 2 NAGOYA SHIDAMI
I.TAKUMA 2 NAGOYA KIKKO
K.ICHIGO 2 KASUGAI KOUZOUJI
O.KOUMEI 2 KASUGAI KOUZOUJI
A.REIN 2 NAGOYA SHIDAMI
E.RYOUSUKE 2 NAGOYA KANARE
T.KOUTA 2 NAGOYA SHIDAMI
U.MINATO 2 NAGOYA SHIDAMI
N.YUMA 2 KASUGAI MATSUBARA
O.RYUNOSUKE 2 KASUGAI CYUBU
Y.KOTAROU 2 KITANAGOYA SHIKATSU
S.ZEN 1 KASUGAI TOUBU
N.YOUSUKE 1 KOMAKI AJIOKA
T.KAISEI 1 NAGAKUTE MINAMI
O.MASAHIRO 1 NAGOYA KITA
M.YUMA 1 KOUNAN KOCHINO
T.HARU 1 KASUGAI CHITA
F.KOTAROU 1 NAGOYA KITA
O.REN 1 NAGOYA KITA
K.TAIYOU 1 NAGOYA MORIYAMAKITA
S.RYUSEI 1 NAGOYA SHIDAMI
Z
܊
l
O
j